Ranade Subhash

Jest uznanym wykładowcą i lekarzem ajurwedyjskim. Pełni funkcję dyrektora oraz wykładowcy na Wydziale Ajurwedy Uniwersytetu w Punie w Indiach. Jest prezesem Międzynarodowej Akademii Ajurwedy w Punie oraz honorowym członkiem Akademii Ajurwedy w Kerali. Wykłada w Ashtanga Ayurvedic Medical College w Punie. Od 1981 roku naucza ajurwedy i prowadzi gościnne wykłady w Europie, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz Japonii. Jest prezesem Międzynarodowego Towarzystwa Ajurwedy w Japonii.
Jest autorem wielu podręczników i artykułów na temat ajurwedy oraz materiałów multimedialnych poświęconych masażowi ajurwedyjskiemu i terapii marm.