Kaczmarczyk-Sedlak Ilona

prof. n. dr hab. n. farm. Ilona Kaczmarczyk-Sedlak. Kierownik Katedry Farmakognozji i Fitochemii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, farmaceutka, specjalista farmakolog. Znawca biochemicznych i molekularnych mechanizmów działania leków oraz substancji pochodzenia naturalnego, w tym pochodzenia roślinnego.